ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟ ΠΕΝΘΟΣ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟ ΠΕΝΘΟΣ

Σύγχρονη ταρίχευση και συντήρηση από διεθνείς πιστοποιημένους φορείς. Αναλαμβάνουμε με απόλυτη επιτυχία, Διεθνείς μεταφορές σορού συμπεριλαμβανομένων όλων των προξενικών και δημόσιων αρχών, εκτελωνισμού και εξειδικευμένης φροντίδας και ταρίχευσης για την έκθεση σορού στην πατρίδα. Tαφή, καύση και ανώνυμη ταφή από την κλασσική έως την σύγχρονη. Ταφές στην θάλασσα σε όλους τους γνωστούς τόπους στην Βόρεια και στην Βαλτική Θάλασσα.  Μετατροπή της στάχτης σε διαμάντι.