ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟ ΠΕΝΘΟΣ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟ ΠΕΝΘΟΣ

Σύγχρονη ταρίχευση και συντήρηση από διεθνείς πιστοποιημένους φορείς. Αναλαμβάνουμε με απόλυτη επιτυχία, Διεθνείς μεταφορές σορού συμπεριλαμβανομένων όλων των προξενικών και δημόσιων αρχών, εκτελωνισμού και εξειδικευμένης φροντίδας και ταρίχευσης για την έκθεση σορού στην πατρίδα. Tαφή, καύση και ανώνυμη ταφή από την κλασσική έως την σύγχρονη. Ταφές στην θάλασσα σε όλους τους γνωστούς τόπους στην Βόρεια και στην Βαλτική Θάλασσα.  Μετατροπή της στάχτης σε διαμάντι.

Albert-Roßhaupter Str.78

81 369 München

Tel: 0 89 500 777 00

Fax: 089 500 777 01

München 0049 15 14 13 000 13

Düsseldorf 0049 17 62 40 961 34

Stuttgart 0049 15 14 13 000 16

Frankfurt 0049 15 16 60 224 21

Berlin 0049 15 14 13 007 07

Mail: [email protected]