Τι να κάνετε στο πένθος.

Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές της θλίψης θέλουμε να σας παρέχουμε μία μικρή βοήθεια με τις κατωτέρω πληροφορίες, για να μπρορέσετε να διευθετήσετε όλα τα απαραίτητα θέματα που έχουν προκύψει.

Είμαστε κοντά σας με συμβουλές και πράξεις και θα θέλαμε να σας συνοδεύσουμε καθ’ όλη την πορεία αυτή.

Ένας Μικρός Οδηγός για την περίπτωση θανάτου στη οικία:

Όταν επέλθει ο θάνατος, θα πρέπει να ειδοποιηθεί πρώτα ένας ιατρός, ο οποίος θα πιστοποιήσει το θάνατο και θα κάνει την πρώτη γνωμάτευση.

Στη συνέχεια θα ενημερωθεί το γραφείο Τελετών της επιλογής σας (Ελληνικό Γραφείο Τελετών Άλφα-Ωμέγα) προκειμένου να συμφωνηθεί ένα ραντεβού παροχής συμβουλών και για να πραγματοποιηθεί η παραλαβή του αποβιώσαντος ή της αποβιώσασας.

Κατά τη συνάντηση για την παροχή συμβουλών από το γραφείο Τελετών μας Άλφα-Ωμέγα, θα πρέπει να έχετε τα κατωτέρω δικαιολογητικά (εάν είναι εφικτό): 

 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,
 • Ληξιαρχικκή πράξη γάμου,
 • Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως,
 • Ληξιαρχική πράξη θανάτου του/της συζύγου, 
 • Δικαστική απόφαση διαζυγίου (στην περίπτωση που ο αποβιώσας ή η αποβιώσασα ήταν διαζευγμένος ή διαζευγμένη)                                                                                                           Έχετε την δυνατότητα να επιλέξετε το γραφείο τελετών της εμπιστοσύνης σας (κατά προτίμηση Άλφα–Ωμέγα).

 Στην περίπτωση αυτή δεν δεσμεύεστε από τον τόπο θανάτου, ταφής ή κατοικίας, ακόμη και αν από τρίτους ήδη ανατέθηκε η εντολή μεταφοράς της σορού σε ένα γραφείο κηδειών, μπορείτε αν θέλετε να το αλλάξετε και να αποφασίσετε εσείς.

 
Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα όλη την διεκπαιρέωση των εγγράφων καθώς και την επικύρωση και την μετάφραση αυτών που απαιτούνται από όλους τους φορείς. Διενεργούμε όλες τις απαραίτητες διατυπώσεις και διαπιστεύσεις που απαιτούνται.
Η διεθνής μεταφορά σορού στο εξωτερικό απαιτεί την αυστηρή συμμόρφωση με τους αντίστοιχους εθνικούς κανονισμούςΓια να μεταφέρετε έναν αποβιώσαντα στο εξωτερικό, θα πρέπει να έχετε το Διεθνές Πιστοποιητικό μεταφοράς σορούΓια να λάβετε το Διεθνές Πιστοποιητικό μεταφοράς σορού, χρειάζεται τα εξής πιστοποιητικά:

 

 • Ληξιαρχική πράξη θανάτου ή προσωρινό πιστοποιητικό θανάτου από το ληξιαρχείο 

 

 • Το πιστοποιητικό θανάτου το οποίο εξέδωσε ο ιατρος

 

 • Ιατρική βεβαίωση από το νοσοκομείο ή από την ιατροδικαστική υπηρεσία ή από την υπηρεσία υγείας ότι δεν υπάρχει κίνδυνος μολυσματικών ή μεταδοτικών ασθενειών

 

 • Στην περίπτωση που υπάρχει η υποψία ότι ο θάνατος δεν επήλθε από φυσικά αίτια ή στην περίπτωση που τα στοιχεία του νεκρού είναι άγνωστα, θα πρέπει η Εισαγγελία ή ένας δικαστής να χορηγήσει ανάλογη άδεια.
 • Στοιχεία για το δρομολόγιο μεταφοράς, δηλαδή ο τόπος αποστολήςτο μεταφορικό μέσοτο δρομολόγιο και ο τόπος προορισμού.
 • Τα στοιχεία των πλησιεστέρων συγγενών.

 

 • Σε εμάς είναι απαραίτητη η ταρίχευση ή ο καλλωπισμός νεκρού (θανατοπραξία).

 

 • Σε πολλές χώρες απαιτείται τελωνειακό έγγραφο της υπηρεσίας θεμάτων ταφής.

 

 • Στην περίπτωση καύσης του νεκρού στην πατρίδα του: επιπλέον δύο διαφορετικά πιστοποιητικά (ιατρού και υπηρεσίας) σχετικά με τη βεβαίωση ότι ο θάνατος επήλθε από φυσικά αίτια.

 

 • Χορήγηση άδειας ταφής από το δήμο του τόπου ταφής.