Γενικές πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά σορού

Τα έξοδα κηδείας απαρτίζονται από οποίων οι παροχές του γραφείου Τελετών αποτελούν μόνο ένα μέρος του συνόλου του υπολογιζόμενου ποσού. Κατόπιν προσωπικής συνεννόησης είμαστε σε θέση να απαριθμήσουμε όλα τα υπολογιζόμενα κόστη για να σας δώσουμε μία ακριβή εικόνα των δαπανών. Μόνο όταν συμπεριληφθούν όλα τα κόστη, λαμβάνετε εσείς το πραγματικό σύνολο κόστος.

Σας προσφέρουμε ένα πλήρες πακέτο υπηρεσιών στις απαραίτητες βασικές παροχές υπηρεσιών σχετικά με την ταφή την μεταφορά ή την καύση του νεκρού.

Μόνο κατόπιν προσωπικής συνεννόησης είναι δυνατόν να αναφέρουμε το πλήρες κόστος μίας κηδείας. Οι διαφορές στις τιμές στους διάφορους τρόπους ταφής είναι μεγάλες και οι δυνατότητες ευρείς και ατομικές όπως και η ίδια η ζωή.

Η ανώνυμη ταφή σε τεφροδόχο είναι σήμερα ο πιο φθηνός τρόπος ταφής.

Σε μας ισχύει το εξής: Λαμβάνετε άμεσα μία εκτίμηση περί του προβλεπόμενου κόστους, η οποία είναι δεσμευτική για εμάς!

Δεν πρόκειται λοιπόν να αντιμετωπίσετε καμία «δυσάρεστη έκπληξη». Εάν λόγω των περιστάσεων προκύψουν περαιτέρω αναγκαίες παροχές, τότε θα συμφωνηθεί αυτό είτε τηλεφωνικώς είτε κατόπιν συναντήσεως μαζί σας και πάντα εκ των προτέρων.

Το θέμα του κόστους είναι εξαιρετικά ευαίσθητο στις περιπτώσεις των κηδειών.

Πολλοί θεωρούν ότι δείχνει ασέβεια το γεγονός να μιλάει κανείς σε μία κηδεία για τα κόστη της.

Αλλά σε έναν κόσμο που αλλάζει συνεχώς, που οι λέξεις «οικονομική κρίση», «ανεργία» και «συνταξιοδοτικό έλλειμμα» δεν είναι πλέον ξένες, πρέπει το θέμα των εξόδων μίας κηδείας να συζητηθεί επίσης ανοιχτά και με ειλικρίνεια όπως και η αντιμετώπιση του πένθους.

Δεν είναι σε καμία περίπτωση ανάρμοστο να συζητάει κανείς για τα έξοδα κηδείας, αντιθέτως μάλιστα.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να πληροφορηθείτε εκτενώς για τα έξοδα

κηδείας, διότι τα γραφεία Τελετών απαιτούν για τις ίδιες υπηρεσίες εξαιρετικά διαφορετικές τιμές. Ακόμη και εντός της ίδιας περιοχής είναι οι διαφορές στα έξοδα κηδείας ιδιαίτερα μεγάλες.

Τι μπορεί να κάνει κανείς για να είναι σίγουρος στο θέμα των εξόδων κηδείας, ότι επέλεξε το κατάλληλο πλαίσιο για αυτόν;

Συγκεντρώστε πληροφορίες όσο νωρίτερα τόσο το καλύτερο. Ρωτήστε να μάθετε για τα έξοδα κηδείας. Ρωτήστε να μάθετε το συνολικό ποσό των εξόδων και μην αρκείστε στα λεγόμενα ότι κανείς δεν μπορεί να σας ονομάσει τις ακριβείς τιμές. Φυσικά κάποιες υπηρεσίες δεν μπορούν να υπολογιστούν εκ των προτέρων, όπως για παράδειγμα το κόστος του ιατρού και τη διεξαγωγή νεκροψίας όπως και το κόστος τον ψυγείων. Ωστόσο μία σχετικά ακριβή εκτίμηση κόστους πρέπει να παρέχει κάθε γραφείο κηδειών, με πολύ μικρές αποκλίσεις κόστους.

Καλέστε μας στο τηλέφωνο:

Θα σας συμβουλεύσουμε ευχαρίστως. Θα σας βοηθήσουμε να βρείτε μέσα από μία πληθώρα δυνατοτήτων αυτό που επιθυμείτε και αντιπροσωπεύει τις οικομικές σας δυνατότητες. Προσαρμοζόμαστε στις απαιτήσεις και τις επιθυμίες σας, φυσικά και σε ότι αφορά στα έξοδα.

Μία κηδεία είναι τόσο προσωπική όσο και εκείνος που δίνει την εντολή διεκπεραίωσής της. Για αυτό είναι απαραίτητη μία προσωπική διαβούλευση για να δοθεί η τελική εντολή διεκπεραίωσης και να διευκρινιστούν όλες οι ερωτήσεις. Μπορούμε να σας στείλουμε μία ενδεικτική προσφορά μέσω ταχυδρομείου ή E-Mail.

Σχετικά με το θάνατο μιλάει κανείς σπάνια, για το θέμα της κηδείας σχεδόν ποτέ. Όμως, δεδομένου ότι έχει καταργηθεί η παροχή επιδόματος εξόδων κηδείας στην Γερμανία από τους κρατικούς ασφαλιστικούς φορείς, πρέπει τώρα να μεριμνά ο καθένας για την κηδεία του. Οι περισσότεροι άνθρωποι επιθυμούν μία κηδεία που να αντιστοιχεί στη

ζωή τους. Για αυτό θα πρέπει να ληφθούν αποφάσεις: ταφή ή αποτέφρωση, ιερέας ή επικήδειος λόγος, στόλισμα με λουλούδια , κηδεία ή ανώνυμη ταφή. Αυτά τα ερωτήματα εσείς και μόνο εσείς μπορείτε να τα απαντήσετε σύμφωνα με τις δυνατότητές σας και πάντα με τις επιθυμίες του ανθρώπου που μόλις έφυγε.

Ο θάνατος δεν γνωρίζουμε πότε και που ερχετε.

Πρέπει να αναφέρουμε ότι μια μεταφορά σορού έχει μεγάλο κόστος. Για αυτό το λόγο καλό είναι να έχετε μια ασφάλεια που θα πληρώσει όλο το ενδεχόμενο κόστος που θα προκύψει.

. Μπορούμε να σας στείλουμε μία ενδεικτική προσφορά μέσω ταχυδρομείου ή E-Mail. Ή μπορείτε ακόμα να απευθυνθείτε σε εμάς στο e-mail: [email protected]

Albert-Roßhaupter Str.78

81 369 München

Tel: 0 89 500 777 00

Fax: 089 500 777 01

München 0049 15 14 13 000 13

Düsseldorf 0049 17 62 40 961 34

Stuttgart 0049 15 14 13 000 16

Frankfurt 0049 15 16 60 224 21

Berlin 0049 15 14 13 007 07

Mail: [email protected]