ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΟΡΩΝ:

Ειδικευόμαστε στην μεταφορά σορού στο εξωτερικό (επιστροφή στην Ελλάδα). Απαραίτητες ενέργειες που πρέπει να γίνουν:
Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα όλη την διεκπαιρέωση των εγγράφων καθώς και την επικύρωση και την μετάφραση αυτών που απαιτούνται από όλους τους φορείς. Διενεργούμε όλες τις απαραίτητες διατυπώσεις και διαπιστεύσεις που απαιτούνται.
Η διεθνής μεταφορά σορού στο εξωτερικό απαιτεί την αυστηρή συμμόρφωση με τους αντίστοιχους εθνικούς κανονισμούςΓια να μεταφέρετε έναν αποβιώσαντα στο εξωτερικό, θα πρέπει να έχετε το Διεθνές Πιστοποιητικό μεταφοράς σορούΓια να λάβετε το Διεθνές Πιστοποιητικό μεταφοράς σορού, χρειάζεται τα εξής πιστοποιητικά:

 

  • Ληξιαρχική πράξη θανάτου ή προσωρινό πιστοποιητικό θανάτου από το ληξιαρχείο 

 

  • Το πιστοποιητικό θανάτου το οποίο εξέδωσε ο ιατρος

 

  • Ιατρική βεβαίωση από το νοσοκομείο ή από την ιατροδικαστική υπηρεσία ή από την υπηρεσία υγείας ότι δεν υπάρχει κίνδυνος μολυσματικών ή μεταδοτικών ασθενειών

 

  • Στην περίπτωση που υπάρχει η υποψία ότι ο θάνατος δεν επήλθε από φυσικά αίτια ή στην περίπτωση που τα στοιχεία του νεκρού είναι άγνωστα, θα πρέπει η Εισαγγελία ή ένας δικαστής να χορηγήσει ανάλογη άδεια.
  • Στοιχεία για το δρομολόγιο μεταφοράς, δηλαδή ο τόπος αποστολήςτο μεταφορικό μέσοτο δρομολόγιο και ο τόπος προορισμού.
  • Τα στοιχεία των πλησιεστέρων συγγενών.

 

  • Σε εμάς είναι απαραίτητη η ταρίχευση ή ο καλλωπισμός νεκρού (θανατοπραξία).

 

  • Σε πολλές χώρες απαιτείται τελωνειακό έγγραφο της υπηρεσίας θεμάτων ταφής.

 

  • Στην περίπτωση καύσης του νεκρού στην πατρίδα του: επιπλέον δύο διαφορετικά πιστοποιητικά (ιατρού και υπηρεσίας) σχετικά με τη βεβαίωση ότι ο θάνατος επήλθε από φυσικά αίτια.

 

  • Χορήγηση άδειας ταφής από το δήμο του τόπου ταφής