ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟ ΠΕΝΘΟΣ

Σύγχρονη ταρίχευση και συντήρηση από διεθνείς πιστοποιημένους φορείς. Αναλαμβάνουμε με απόλυτη επιτυχία, Διεθνείς μεταφορές σορού συμπεριλαμβανομένων όλων των προξενικών και δημόσιων αρχών, εκτελωνισμού και εξειδικευμένης φροντίδας και ταρίχευσης για την έκθεση της σορού στην πατρίδα.

Tαφή, καύση και ανώνυμη ταφή από την κλασσική έως την σύγχρονη. Ταφές στην θάλασσα σε όλους τους γνωστούς τόπους, στην Βόρεια και στην Βαλτική Θάλασσα. Οι επιλογές ποικίλουν, σύμφωνα με τις επιθυμίες σας. Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας έγκαιρα για να υλοποιήσουμε την επιθυμία σας.

Μετατροπή της στάχτης σε διαμάντι. Συνεργαζόμαστε με την Algordanza – Ένα κόσμημα του ανθρώπου – στην Ελβετία. Ατομική κηδεία σύμφωνα με τις επιθυμίες και τις ιδέες σας. Ταφές στην φύση και διασκορπισμός της στάχτης στην Ελβετία, Ισπανία, Ιταλία, στην Ολλανδία ή σε ένα άλλο μέρος που έχει ιδιαίτερη σημασία για σας.