ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΟΡΟΥ

Άμεση βοήθεια στην περίπτωση πένθους:

Άμεση εξυπηρέτηση στα ελληνικά:

München 0049 15 14 13 000 13

Düsseldorf 0049 17 62 40 961 34

Stuttgart 0049 15 14 13 000 16

Frankfurt 0049 15 16 60 224 21

Berlin 0049 15 14 13 007 07

Γενικές πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά σορού.

Χάρη στις εξαιρετικές επαφές μας, έχουμε ένα μεγάλο δίκτυο συνεργαζόμενων γραφείων τελετών υψηλών προδιαγραφών σε ολόκληρη την επικρατεια της Ελλαδας. Και με την ιδιότητα του μέλους της FIAT-IFTA μπορούμε να δραστηριοποιηθούμε ανά πάσα στιγμή σε διεθνές επίπεδο. Ιδιαίτερα στην περίπτωση της μεταφοράς σορού στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, σε κάθε τόπο ταφής της επιλογή σας.

Είμαστε πάντα κοντά σας…

Κατάλογος με όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη μεταφορά σορού στο εξωτερικό:

Η μεταφορά σορού στο εξωτερικό απαιτεί την αυστηρή συμμόρφωση με τους σχετικούς εθνικούς κανονισμούς. Για να μεταφέρετε ένα νεκρό στο εξωτερικό, θα πρέπει να έχετε τα κατωτέρω έγγραφα:

Διεθνές πιστοποιητικό μεταφοράς σορού (Leichenpass)

•Για να λάβετε το ανωτέρω πιστοποιητικό μεταφοράς σορού χρειάζεται τα εξής πιστοποιητικα:

Μία ληξιαρχική πράξη θανάτου ή προσωρινό πιστοποιητικό θανάτου από το ληξιαρχείο

-Το πιστοποιητικό θανάτου το οποίο εξέδωσε ο ιατρός

-Το πιστοποιητικό από το γραφείο τελετών ότι ο νεκρός

τοποθετήθηκε σε λάρνακα

-Ιατρική βεβαίωση από το νοσοκομείο ή από την ιατροδικαστική υπηρεσία ή από την υπηρεσία υγείας ότι δεν υπάρχει κίνδυνος μολυσματικών ή μεταδοτικών ασθενειών

-Στην περίπτωση που υπάρχει η υποψία ότι ο θάνατος δεν επήλθε από φυσικά αίτια ή στην περίπτωση που τα στοιχεία του νεκρού είναι άγνωστα, θα πρέπει η Εισαγγελία ή ένας δικαστής να χορηγήσει ανάλογη άδεια.

-Στοιχεία για το δρομολόγιο μεταφοράς, δηλαδή ο τόπος αποστολής, το μεταφορικό μέσο, το δρομολόγιο και ο τόπος προορισμού.

-Τα στοιχεία των πλησιεστέρων συγγενών.

•Σε διάφορες χώρες είναι απαραίτητη η ταρίχευση ή ο καλλωπισμός νεκρού (θανατοπραξία).

•Σε πολλές χώρες απαιτείται τελωνειακό έγγραφο της υπηρεσίας θεμάτων ταφής.

•Στην περίπτωση καύσης του νεκρού στην πατρίδα του: επιπλέον δύο διαφορετικά πιστοποιητικά (ιατρού και υπηρεσίας) σχετικά με τη βεβαίωση ότι ο θάνατος επήλθε από φυσικά αίτια.

•Χορήγηση άδειας ταφής από το δήμο του τόπου ταφής.

Το Ελληνικό Γραφείο Τελετών Άλφα – Ωμέγα αναλαμβάνει με συνέπεια και αξιοπιστία όλες τις απαραίτητες διατυπώσεις, διαπιστεύσεις και ολόκληρη την οργάνωση της μεταφοράς σορού στο εσωτερικό, στο εξωτερικό ή αν πρόκειται για επιστροφή, ή αν πρόκειται για μεταφορά στην Ελλάδα.

.

Albert-Roßhaupter Str.78

81 369 München

Tel: 0 89 500 777 00

Fax: 089 500 777 01

München 0049 15 14 13 000 13

Düsseldorf 0049 17 62 40 961 34

Stuttgart 0049 15 14 13 000 16

Frankfurt 0049 15 16 60 224 21

Berlin 0049 15 14 13 007 07

Mail: [email protected]