ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΗΔΕΙΑ

Τοποθέτηση ομιλητών και μουσικών για μία ατομική κηδεία

Τοποθέτηση ανθών και ατομική διακόσμηση για κηδείες

Προσκόμιση συστήματος μουσικής για συνοδεία κατά την τελετής της κηδείας. Πλήρη πακέτα ταφής σε ευνοϊκές τιμές για καύση νευκρού σε στενό κύκλο με ανώνυμο τάφο ή ταφή στην θάλασσα σε στενό κύκλο.

Διεθνείς μεταφορές σορού συμπεριλαμβανομένων όλων των προξενικών και δημόσιων αρχών, εκτελωνισμού και εξειδικευμένης φροντίδας και ταρίχευσης για την έκθεση σορού στην πατρίδα.

Δακτυλικά αποτυπώματα (εικόνες & σύνδεσμος!)

Ευχαρίστως σας ενημερώσουμε λεπτομερώς για όλους τους τύπους ταφής και είμαστε ανοιχτοί για τις προσωπικές σας επιθυμίες. Εμπιστευθείτε την πολύχρονη εμπειρία μας und εμπειρογνωμοσύνη.