ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΗΔΕΙΑ

Τοποθέτηση ομιλητών και μουσικών για μία ατομική κηδεία

Τοποθέτηση ανθών και ατομική διακόσμηση για κηδείες

Προσκόμιση συστήματος μουσικής για συνοδεία κατά την τελετής της κηδείας. Πλήρη πακέτα ταφής σε ευνοϊκές τιμές για καύση νευκρού σε στενό κύκλο με ανώνυμο τάφο ή ταφή στην θάλασσα σε στενό κύκλο.

Διεθνείς μεταφορές σορού συμπεριλαμβανομένων όλων των προξενικών και δημόσιων αρχών, εκτελωνισμού και εξειδικευμένης φροντίδας και ταρίχευσης για την έκθεση σορού στην πατρίδα.

Δακτυλικά αποτυπώματα (εικόνες & σύνδεσμος!)

Ευχαρίστως σας ενημερώσουμε λεπτομερώς για όλους τους τύπους ταφής και είμαστε ανοιχτοί για τις προσωπικές σας επιθυμίες. Εμπιστευθείτε την πολύχρονη εμπειρία μας und εμπειρογνωμοσύνη.

Albert-Roßhaupter Str.78

81 369 München

Tel: 0 89 500 777 00

Fax: 089 500 777 01

München 0049 15 14 13 000 13

Düsseldorf 0049 17 62 40 961 34

Stuttgart 0049 15 14 13 000 16

Frankfurt 0049 15 16 60 224 21

Berlin 0049 15 14 13 007 07

Mail: information.alphaomega@gmail.com

We use cookies to give you the best online experience. By agreeing you accept the use of cookies in accordance with our cookie policy.